Μοντέλο Ανεστραμμένης Τάξης (2) Ανακύκλωση

Το υλικό που καλούνται να δούνε σήμερα το απόγευμα οι μαθητές/τριες στα πλαίσια του Μοντέλου Ανεστραμμένης Τάξης είναι τα ακόλουθα βιντεο

Ας παίξουμε τώρα!!!