Έναρξη εγγραφών στο Νηπιαγωγείο για το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. Φ.6/18466/Δ1/18-02-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023».

Επισημαίνονται τα εξής:

  1. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
  2. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 
  3. Για την συμπλήρωση της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες θα κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την εισαγωγή των κωδικών που διαθέτουν στο taxisnet. Για την συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστούν: α) αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας που θα χρειαστεί να αναρτήσουν (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβολαίου ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, β)τα στοιχεία του άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει και θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, γ) εαν επιθυμούν την φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, δ) τα στοιχεία των συνοδών τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  4. Σημειώνεται οτι η αποδοχή της αίτησης από τον/την Προϊστάμενο/η του νηπιαγωγείου δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.
  5. Σας θυμίζουμε ότι από το σχολικό έτος 2022-23 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 (νήπια) και 2018 (προνήπια)

Θα ακολουθήσει νέο μήνυμα πλησίον της ημερομηνίας έναρξης των εγγραφών με περισσότερες λεπτομέρειες.