Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020

year-2022-school-0601097-form-8-synopsis

year-2020-school-0601097-form-3-synopsis

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση