Διδακτικό Προσωπικό 2020-21

Διευθύντρια : Ηλιοπούλου Μαντώ

Τμήματα- Ειδικότητες

Α : Καραγιάννη Ειρήνη

Β : Μακρή Παναγιώτα

Γ : Κεσετζή Αναστασία

Δ : Αραβανής Βασίλειος

Ε : Δήμου Μάρθα

ΣΤ : Παναγιωτίδου Παρασκευή

Ολοήμερο : Βασιλάκη Μαρία

Τμήμα Ένταξης : Κυριάκη  Βασιλική

Παράλληλη Στήριξη : Παπαευθυμίου Αικατερίνη

Πεταλιά Διονυσία

Γυμναστική : Μήτσης Δημήτριος

Αγγλικά : Νάκιου Θεοδώρα

Γαλλικά : Παγουλάτου Μαρία

Μουσική : Μητρούλια Ευγενία

Πληροφορική : Χωριανοπούλου Ιουλία

Θεατρική Αγωγή : Τζαβολάκη  Ελένη

Ψυχολόγος : Βογιατζή Μαρία