Ανακοίνωση

images 1

Από τη Δευτέρα, 18/9/2023 το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά για όλους τους/τις μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

Οι ώρες αποχώρησης είναι:

  • 1η αποχώρηση στις 15.00 μ.μ
  • 2η αποχώρηση στις 16.00 μ.μ

Παρακαλούνται οι γονείς ή οι συνοδοί των μαθητών/ριων, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας:

  • να βρίσκονται έγκαιρα στην είσοδο του σχολείου.
  • να ενημερωθούν από προηγούμενη ανακοίνωση του σχολείου για τη διαδικασία σίτισης και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.

Ο Διευθυντής