Δράσεις Εργαστηρίων Δεξιοτήτων- Ανακύκλωση

Στο πλαίσιο  των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων » Φροντίζω το περιβάλλον»  οι μαθητές της Β΄ τάξης ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση. Μελέτησαν και προβληματίστηκαν πάνω στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, γνώρισαν την έννοια της ανακύκλωσης, δημιούργησαν και έφτιαξαν αφίσες και ζωγραφιές για να ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου στην ανακύκλωση χαρτιού. Και τέλος κάνοντας πράξη αυτά που έμαθαν κατασκεύασαν το δικό τους κάδο ανακύκλωσης.  Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά και στη δασκάλα τους κ. Μαρία Κατριαδάκη για αυτή τους  την ενέργεια!

Viber 2022 05 26 15 08 23 135  Viber 2022 05 26 15 08 23 218  Viber 2022 05 26 15 08 23 292  Viber 2022 05 26 15 08 23 362  Viber 2022 05 26 15 08 23 410