ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2022

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θα υλοποιήσει και φέτος, πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης
μαθητών για τους εργαζόμενους γονείς.

Πληροφορίες παρακάτω :

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-2022.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2022