Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού σχ. έτους 2022-2023

.jpg

Χωροταξικά όρια σχολικής μονάδας

Αγαπητοί Γονείς,

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο Φ.6/18474/Δ1/18-02-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Στην Α’  τάξη του Δημοτικού εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

   Οι εγγραφές θα γίνονται: από Τρίτη 1 έως και Παρασκευή 18  Μαρτίου 2022

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν:

α) Ηλεκτρονικά στη σχολική μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email@16dim-n-ionias.att.sch.gr)

β) Δια ζώσης, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης από τις 9.00-11.00π.μ καθημερινά, και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού και στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού. Ο/Η κηδεμόνας θα εισέρχεται στη σχολική μονάδα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τους επισκέπτες και σχετική δήλωση στο edupass.

Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια με υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση. Θα την κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα την προμηθευτείτε από το σχολείο.
  2. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το Νηπιαγωγείο.
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας– Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου ή  αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΗ.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Θα το κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα το προμηθευτείτε από το σχολείο. Μπορεί να προσκομιστεί έως και την έναρξη των μαθημάτων, τον Σεπτέμβριο 2022.
  6. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
  7.  Για όσους ενδιαφέρονται για την εγγραφή στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση.

    Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική ιθαγένεια ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.).

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Η ισχύς του είναι τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Συννημένα αρχεία:

Αίτηση Εγγραφής

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο

Η εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς:

-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ

-ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

-ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

-ΚΥΜΗΣ

-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

-ΛΑΥΡΙΟΥ

-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ

-Λ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ 39 ΕΩΣ 63

-ΟΛΗ Η ΟΔΟΣ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ

-ΟΛΗ Η ΟΔΟΣ ΦΡΥΓΙΑΣ

-Η ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ ΚΑΙ 48

-ΟΛΗ Η ΟΔΟΣ ΒΑΡΙΤΟΣ

-ΟΛΗ Η ΟΔΟΣ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

-Η ΟΔΟΣ Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΑΠΟ 94 ΕΩΣ 98

-ΟΛΗ Η ΟΔΟΣ ΣΑΓΑΛΑΣΟΥ