Επαναλειτουργία σχολείων- Οδηγίες

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ειδικών, το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων επικαιροποιείται, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας φάσης της πανδημίας και στα χαρακτηριστικά της μετάδοσης της μετάλλαξης Όμικρον. Οι αλλαγές στο πρωτόκολλο στοχεύουν στην ενίσχυση και γενίκευση των ελέγχων.

Επιγραμματικά, προβλέπονται τρεις βασικές αλλαγές:

 

Στον παρακάτω 01σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο.

 

 

Οδηγίες για την επιστροφή στο σχολείο