Κάλαντα από τους μαθητές του σχολείου μας

Η τελευταία μέρα λειτουργίας του σχολείου και η μουσική με τα παραδοσιακά κάλαντα πλημμύρισαν τις τάξεις του σχολείου μας. Τα παιδιά με τους δασκάλους τους και το δάσκαλο της μουσικής κ. Κώστα Πολυμενάκο πέρασαν από όλες τις τάξεις και είπαν τα κάλαντα.

Τα κάλαντα στη Διευθύντρια από τους μαθητές της Β΄ τάξης.

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης.

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης.

Τα παιδιά της Β΄ Τάξης.