Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Εργασία μαθητών

Στη θεματική Ευ Ζην- Ζω καλύτερα οι μαθητές της Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα με την κριτική σκέψη- Παραπληροφόρηση. Μέσα από βίντεο και συζήτηση τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου . Ήταν η πρώτη τους ψηφιακή δημιουργία. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ψευδείς ειδήσεις