Ανακοίνωση για τη γιορτή της 28ης οκτωβρίουΛήψη αρχείου