Ενημερωτική Επιστολή για τη φετινή Στ΄ : 2η Ξένη Γλώσσα στην Α΄ Γυμνασίου σχ. έτ. 2021-22

16o Δημ.Σχ. Ν.Ιωνίας                                                                                            Ν.Ιωνία , 26-5-2021

 

Ενημερωτική επιστολή για τη φετινή Στ- 2η Ξένη Γλώσσα στην Α΄Γυμνασίου 2021-22

 

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄τάξης

       Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Στ΄τάξης παρακολουθούν ως 2η  Ξένη Γλώσσα στην Α΄τάξη του Γυμνασίου τη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Δημοτικό (Γαλλική ή Γερμανική).

       Υπάρχουν ωστόσο άλλα δύο ενδεχόμενα:

Α) να μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν την Ιταλική Γλώσσα εφόσον αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο όπου ανήκει ο μαθητής.

Αναφορικά με το ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι στο 6ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας ΔΕΝ διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα.

Β) να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν ( υπό προϋποθέσεις) άλλη γλώσσα στο Γυμνάσιο από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.

Όποιος λοιπόν, κατ΄εξαίρεση, έχει λόγους να επιλέξει στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η Ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε το παιδί του στο Δημοτικό, πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021 στο Δημοτικό.

Η αιτιολογημένη γραπτή αίτηση θα σταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο.

Παρακαλούμε, στο μήνυμα που θα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( mail@16dim-n-ionias.att.sch.gr) του σχολείου.

  • Να επισυνάψετε την αιτιολογημένη γραπτή αίτηση
  • Να γράψετε στο ΘΕΜΑ του μηνύματος: ΑΛΛΑΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- επίθετο παιδιού-Τμήμα

Π.χ. ΑΛΛΑΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- Παπαδοπούλου-ΣΤ

Το Δημοτικό Σχολείο θα αποστείλει στα Γυμνάσια, με τη λήξη των μαθημάτων:

  • Βεβαίωση για τη 2η Ξένη Γλώσσα που έχει διδαχθεί ο κάθε μαθητής στο Δημοτικό
  • Την αιτιολογημένη αίτηση (εάν αυτή έχει κατατεθεί) για την αλλαγή της 2ης Ξένης Γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο Δημοτικό

                                                                                         Η Διευθύντρια

                                                                                             Α/Α

                                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κατεβάστε το έντυπο από εδώ:Λήψη αρχείου