Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για Δ’ τάξη

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν  σε έντυπη μορφή μέσω των μαθητών/τριών και να παραδοθούν στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ή ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου  μέχρι την Τετάρτη 26-5-2021.

Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ: https://blogs.sch.gr/16dimnion/files/2021/05/Υπεύθυνη-Δήλωση-Γονέα-2.xlsx