Ένας αυτοδιαγνωστικός έλεγχος την εβδομάδα

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/ΦΕΚ 2020, 18-5-2020 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αυτή ορίζει την υποχρέωση ΕΝΟΣ δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ανά βδομάδα, αρχής γενομένης από την τρέχουσα βδομάδα.

Πατήστε Ένας διαγνωστικός έλεγχος ανά βδομάδα. ΦΕΚ 30518 για να την μελετήσετε.

Η ανωτέρω καταργεί την υπ.αρ. Αρ. Πρωτ. 50209/ΓΔ4, 5-5-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που  αναφερόταν σε 2 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους την εβδομάδα.