Πληροφορίες για τη δήλωση αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τον COVID-19

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις χειρόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός που σας δίνει το σύστημα.

Πληροφορίες για τη δήλωση αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τον COVID-19 μαθητών/τριών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

https://self-testing.gov.gr/

καθώς και στα συνημμένα αρχεία.

50209 2021 Ενημέρωση εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

eody-stathera-simeia

eody-stathera-simeia-kiriakis