Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια

Για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α τάξη των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Γυμνασίων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

ΕΞΕ – 46287 – 2021 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021_2022

Συνημμένα_46287_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2021 (2)

46312_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2021_22 Συν_46312_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2021_2022

Συν_46312_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2021_2022

Αφήστε μια απάντηση