Διαδικτυακή συζήτηση με την ψυχολόγο του σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σχολείο μας, καλεί όλους τους γονείς σε μια ομαδική συνάντηση με την ψυχολόγο του σχολείου μας, κ. Μαρία Βογιατζή με σκοπό να συζητήσουμε θέματα σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 17:30-18:30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας webex. Ο σύνδεσμος της συνάντησης θα σας σταλεί με mail .