Βαθμολογία Β΄ τριμήνου- Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βαθμολογίες Β΄τριμήνου των μαθητών/τριων των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ θα σταλούν την Παρασκευή 19-3-2021 στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Με την έναρξη λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές/τριες για τους γονείς τους.