Εισαγωγή μαθητών σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία

Οι γονείς και κηδεμόνες της Στ’ που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (στην διαδρομή Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείοαπό 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Σχολείο και εναλλακτικά εάν το επιθυμούν και σε ένα Πειραματικό. Για τις διαθέσιμες θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αιτήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Κορυδαλλού προς Δημόσια ΓυμνάσιαΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Ψηλαφώντας τις ζωές των δώδεκα θεών του Ολύμπου

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Ψηλαφώντας τις ζωές των δώδεκα θεών του Ολύμπου

Σχ Έτος 2018-2019

Τμήμα Γ’1 και Τμήματα ΣΤ’1 & ΣΤ’2

Εκπαιδευτικοί: Χρ. Κούσπαρης (ΠΕ70), Ειρ. Ανδρούτσου (ΠΕ08), Κ. Σαλπασαράνης (ΠΕ86)

 

Παιδαγωγικοί Στόχοι

• Καλλιέργεια της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος.
• Σύγκριση της αρχαίας με τη σύγχρονη εποχή.
• Γνωριμία με την ελληνική μυθολογία.
• Να συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και να επεξεργάζονται τα δεδομένα προς παραγωγή πληροφοριών και γνώσης χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
• Δεξιότητες παρουσίασης με τη χρήση των ΤΠΕ:

 να δημιουργεί και να τροποποιεί παρουσιάσεις
 να εισάγει-τροποποιεί-διαγράφει διαφάνειες κειμένου στην παρουσίασή του
 να καθορίζει τη διάταξη των διαφανειών μιας παρουσίασης
 να καθορίζει εφέ εμφάνισης στα στοιχεία μιας διαφάνειας
 να καθορίζει την εναλλαγή των διαφανειών της παρουσίασης που δημιουργεί

• Να προγραμματίζουν τον υπολογιστή:

 Υλοποίηση προγράμματος οπτικού προγραμματισμού (Scratch)
 Επαφή με τη δημιουργία μορφών, σκηνικών, όψεων, κίνησης.
 Επαφή και εμβάθυνση στις έννοιες του προγραμματισμού μέσω γεγονότων (event driven) και δομών ελέγχου όπως επαναλήψεις, εάν-αλλιώς κτλ.
 Έννοιες της Φυσικής όπως ηλεκτρική αγωγιμότητα σωμάτων και αρχές βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 Σύνδεση αγώγιμων σωμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλακέτας (Makey Makey) με τον υπολογιστή για υλοποίηση προγραμματιστικών σεναρίων (Scratch) και παρουσιάσεων (Physical Computing).

• Να έρθουν σε επαφή με τις αρχές και τη διαδικασία υλοποίησης σχεδίου εργασίας/έρευνας (project)

Σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

Κορυδαλλός, 14/5/2019

Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης ότι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) που είχε κατατεθεί  στο σχολείο κατά την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού ισχύει μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Για τις επόμενες τρεις τάξεις (Δ΄,Ε΄, Στ΄) θα χρειαστεί να προσκομισθεί νέο Α.Δ.Υ.Μ.

Για το σκοπό αυτό προς το τέλος Μαΐου θα σας αποστείλουμε το κατάλληλο έντυπο, το οποίο αφού συμπληρωθεί από κάποιον παιδίατρο, θα πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 το αργότερο, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε μαθητής να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να απευθυνθείτε σε ιδιώτη παιδίατρο ή σε κάποια δημόσια δομή υγείας. Για να δείτε τις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής και να κλείσετε ραντεβού πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δημόσιες Δομές Υγείας

Επίσης πέρα από τις παραπάνω δημόσιες δομές υγείας μπορείτε να απευθύνεστε και στην ΤΟ.Μ.Υ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  (Ξενοφώντος & Πελοπίδα, 1ος  όροφος, τηλ.: 213 2129360).

Το συμπληρωμένο έντυπο θα παραδίδεται στον/στην εκπαιδευτικό κάθε τμήματος ή στον διευθυντή του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Έρευνες μέσω ερωτηματολογίων των μαθητών της Στ’ Τάξης

Έρευνες μέσω ερωτηματολογίου και αποτελέσματα και της Στ’ Τάξης

Τα παιδιά της Στ’ Τάξης σε συνεργασία με τον δάσκαλό τους κ. Γ.Πουρνάρα πραγματοποίησαν δύο έρευνες με θέμα:

 • Την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
 • Τι τρόφιμα παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.Λήψη αρχείου

καιΛήψη αρχείου

Ανακοίνωση για την διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

 

 

Κορυδαλλός, 17/4/2019

Ανακοίνωση για την διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Φ52/60314/Δ1/16-4-19/ΥΠΠΕΘ):

 • Οι μαθητές της Δ΄τάξης που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην Ε΄τάξη, θα επιλέξουν Γαλλικά ή Γερμανικά, με δήλωση που θα υποβάλουν στο σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες τους από 6/5/2019 μέχρι 7/6/2019.
 • Οι μαθητές της Ε΄τάξης που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην Στ΄ τάξη, θα διδαχθούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που ήδη διδάσκονται (δεν επιτρέπεται αλλαγή).
 • Οι μαθητές που φοιτούν στη Στ΄τάξη και το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα πάνε στο γυμνάσιο, θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που έκαναν στο δημοτικό, όμως:

Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 7η Ιουνίου 2019, στο δημοτικό σχολείο, η οποία θα διαβιβασθεί στο αρμόδιο Γυμνάσιο το οποίο και θα την εξετάσει.

Η εγκύκλιος επίσης δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο και η Ιταλική, ωστόσο στην περιοχή του Πειραιά μόνο το 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου και η Ιωνίδειος έχουν τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Παρακαλούμε να τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, γιατί μετά τη λήξη τους κανένα αίτημα ή αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτό.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ενημέρωση για την σωστή χρήση του διαδικτύου

 

Κορυδαλλός, 15/4/2019

Ανακοίνωση

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου οργανώνει πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά σχετικά με τη σωστή χρήση του διαδικτύου και για το σκοπό αυτό ομάδα ψυχολόγων από το «Χαμόγελο του παιδιού», ύστερα από σχετικό αίτημά μας, θα επισκεφθεί το σχολείο μας στις 19/4/2019 ημέρα Παρασκευή και θα ενημερώσει τα παιδιά της Ε΄& Στ΄ τάξης  για θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου.

Η δράση θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου την 3η & 4η διδακτική ώρα  για τα παιδιά της  Στ΄ τάξης και την 5η & 6η διδακτική ώρα  για τα παιδιά της  Ε΄ τάξης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Διαδίκτυο: Το «δίχτυ» που ολοένα απλώνεται

10/04/2019

Διαδίκτυο: Το «δίχτυ» που ολοένα απλώνεται

            Το internet έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και επηρεάζει σταδιακά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Προκαλεί μεταβολές στην εργασία, αλλάζει τις αγοραστικές συνήθειες, αγγίζει την ψυχαγωγία, οδηγεί στη δημιουργία του «δικτυακού πολίτη» (Netizen), ο οποίος, χωρίς τη φυσική παρουσία του, συμμετέχει σε νέου τύπου κοινότητες, τις εικονικές κοινότητες (Virtual Communities), παρέχει στα άτομα τις δυνατότητες έκφρασης της προσωπικής άποψης για όλα τα πολιτικά ζητήματα, φέρνει σε επαφή πολλές ομάδες με διαφορετικές συνήθειες και κουλτούρες, δίνει στην εκπαίδευση νέες ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας και την ενεργητική μάθηση.

            Συγχρόνως όμως, πολλοί χρήστες, όλων των ηλικιών, γονείς και παιδιά, ζουν την εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality) ή εικονική ζωή (virtual life). Μεταφέρονται σε ένα συνθετικό, εικονικό και φτιαγμένο από υπολογιστή περιβάλλον, γεμάτο παγίδες, ιδιαιτέρως για τους εφήβους και τα παιδιά, αν δεν διατηρηθεί η υγιής ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και τη φανταστική ζωή.

            Το μεγάλο πρόβλημα του εθισμού, εκτός αυτών της θυματοποίησης, των αυτοκτονιών και της πορνογραφίας, έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει ανησυχητικά ποσοστά, γι’ αυτό και αναπτύσσονται, πλέον, αρκετές μονάδες στα νοσοκομεία, που σχετίζονται με τέτοιου είδους θέματα. Προσέγγιση του ίδιου προβλήματος προσπάθησε να κάνει και η Εταιρία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, διοργανώνοντας το 2009 το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο στη Λάρισα και τον Απρίλιο του 2011 το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

            Τις περισσότερες φορές, ο εθισμός είναι η κορυφή του παγόβουνου, τονίζει ο κ. Λάππας, ψυχίατρος Παιδιών, Εφήβων και Οικογενειών. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι οι διαταραχές στη συμπεριφορά, ίσως και καταθλιπτικά συναισθήματα, καθώς όλοι οι εθισμοί προκαλούν κοινωνική ψυχολογική και επαγγελματική έκπτωση.

            Είναι σημαντικό να εστιάζουν οι γονείς το βλέμμα τους στα παιδιά τους, που είναι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, και αν παρατηρήσουν τα παρακάτω σημάδια, να ανησυχήσουν.

 • Παραμονή on line (στο διαδίκτυο), όλο και περισσότερο χρόνο
 • Πραγματική λαχτάρα για το internet και συχνά ψέματα, για να καλυφθεί ο αληθινός χρόνος χρήσης του
 • Αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων, κατάθλιψη, θυμός ή άγχος, σε περίπτωση απαγόρευσης της χρήσης
 • Παραμέληση της οικογένειας, του σχολείου, των φίλων, των φλερτ, εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης
 • Κακές διατροφικές συνήθειες (πρόχειρο ή ελάχιστο φαγητό μπροστά στην οθόνη) και πλημμελής προσωπική υγιεινή
 • Προβλήματα με τον ύπνο
 • Παράπονα για πονοκεφάλους, ξηροφθαλμίες, πόνους στον αυχένα και στην πλάτη
 • Η άποψη: «Ξέρω ότι με χαλάει κι όμως συνεχίζω».

            Στην πρόληψη τέτοιων εκδηλώσεων μπορεί να βοηθήσουν οι γονείς, αν φροντίσουν:

 • Να εξετάσουν τις δικές τους συνήθειες, σχετικά με τη χρήση του internet
 • Να έχει τοποθετηθεί ο υπολογιστής σε κοινόχρηστο και ελεγχόμενο χώρο
 • Να συζητήσουν με τα παιδιά τους και, από κοινού, να φτιάξουν κανόνες
 • Να έχουν στο μυαλό τους το ενδεχόμενο ότι τα παιδιά μπορεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, από σπίτια φίλων, βιβλιοθήκες, internet café, i-pod, το σχολείο τους
 • Να τα ενημερώνουν για τα φαινόμενα εθισμού και τα κρούσματα παρενόχλησης
 • Να ενισχύουν την κοινωνικότητα των παιδιών, με διάφορες εκδηλώσεις, ώστε να αυξηθεί η εξωστρέφειά τους
 • Να συζητούν με τα παιδιά, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις, αν οι δραστηριότητές τους στο internet τούς φαίνονται ακατάλληλες. Η απαγόρευση αποτελεί, συχνά, τη χειρότερη λύση
 • Να τα ενημερώνουν και να επαναλαμβάνουν συχνά ότι δεν πρέπει να δίνουν προσωπικές πληροφορίες
 • Να εξηγούν ότι δεν πρέπει να στέλνουν τις φωτογραφίες τους σε κανέναν, αν πρώτα δεν τους συμβουλευτούν
 • Να τονίζουν ότι δεν πρέπει να συναντήσουν κανέναν, με τον οποίο μίλησαν στο διαδίκτυο, χωρίς να τους ρωτήσουν
 • Να ελέγχουν μαζί τα θέματα που επιθυμούν να «κατεβάσουν».
 • Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μοιράζονται μαζί τους προβλήματα, που αντιμετωπίζουν κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο
 • Να ανακαλύψουν ιστοσελίδες με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, που ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών

Γίνεται καταφανές πως δεν μπορούν οι γονείς να μείνουν απλοί θεατές. Πρέπει να κατανοήσουν, όπως τονίζει ο κ. Λάππας, πως οι ίδιοι είναι ψηφιακοί μετανάστες – έχουν ολοκληρώσει την προσωπικότητά τους, πριν χτυπήσουν τα πλήκτρα του υπολογιστή – ενώ τα παιδιά τους είναι ψηφιακοί ιθαγενείς. Αν δεν μπορέσουν να πειστούν για τον ψηφιακούς ιθαγενείς, που μένουν στο σπίτι τους, θα μπορέσουν να βγουν από τον πανικό και να τους ζητήσουν να τους δείξουν κάτι.

            Έχοντας πάντα ανοιχτές τις οικογενειακές «γέφυρες» επικοινωνίας, μπορούν οι γονείς να ελπίζουν ότι δε θα «χάσουν» το δρόμο που ακολουθούν τα παιδιά τους.

Ειρήνη Νίτη

Δασκάλα στην Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση – Λογοθεραπεύτρια – Συστημική Σύμβουλος – Θεραπεύτρια

Εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου και οδηγίες για την Παρέλαση

Η εκδήλωση του σχολείου για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου θα γίνει στο σχολείο την Παρασκευή 22/3/19 από 08:15 έως 10:00.

Όλα τα παιδιά (συμμετέχοντες και θεατές) θα σχολάσουν το αργότερο στις 10:00 και παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες για την έγκαιρη παραλαβή τους. Το ολοήμερο την ημέρα αυτή δεν θα λειτουργήσει.

Την ημέρα της Παρέλασης (Δευτέρα 25/3/2019):

Τα παιδιά που συμμετέχουν στην παρέλαση θα έρθουν στο σχολείο ως εξής:

α. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες στις 09:30 το αργότερο, για να μεταβούν με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στην εκκλησία.

β. Τα υπόλοιπα παιδιά της παρέλασης θα έρθουν στο σχολείο κι αυτά στις 09:30 το αργότερο, για να μεταβούν στο χώρο της παρέλασης με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Η παράταξη των σχολείων θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, όπως και την 28η Οκτωβρίου (χάρτης 1).

Η παρέλαση θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Κορυδαλλού, επί της οδού Αγ. Γεωργίου, θα συνεχίσει επί της οδού Ξενοφώντος και θα στρίψει αντίστοιχα προς τις οδούς Πόντου και Κοραή, όπου οι μαθητές θα στρίβουν εναλλάξ δεξιά – αριστερά ανάλογα με την σειρά της παρέλασης για να αποχωρήσουν (βλ. παρακάτω διάγραμμα – χάρτης 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά το τέλος της παρέλασης και θα τα παραλαμβάνετε από εκεί. Όσοι ενδεχομένως επιθυμούν να πάρουν το παιδί τους πιο νωρίς στο σημείο που τελειώνει η παρέλαση, παρακαλούμε να ενημερώνουν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούμε θερμά να τηρηθούν τα παραπάνω χρονικά όρια και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη κατανόησή σας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Χάρτης 1: Παράταξη Σχολείων

 

Χάρτης 2: Πορεία Παρέλασης

Επίδοση Ελέγχων Προόδου Β’ τριμήνου

Κορυδαλλός, 13/3/2019

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως οι έλεγχοι προόδου Β΄τριμήνου των μαθητών του σχολείου μας θα δοθούν από τους δάσκαλους των τμημάτων την Τετάρτη 20 Μαρτίου από τις 13:30 έως και τις 14:00, όταν δηλαδή θα έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές του πρωινού προγράμματος και αφού έχει ξεκινήσει το ολοήμερο πρόγραμμα την λειτουργία του.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα δίνονται και οι γονικές άδειες από το γραφείο της διεύθυνσης σε όσους χρειάζονται μία.

Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων