Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών Στ’ Τάξης 07/12/2023

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες, των μαθητών/τριών της Στ’ τάξης, ότι οι εκπαιδευτικοί (ειδικότητας ΠΕ70 – Δασκάλων) της τάξης, λόγω συμμετοχής τους σε επιμορφωτική ημερίδα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, δε θα παρίστανται στο σχολείο μας.

Συνεπώς τη συγκεκριμένη ημέρα δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Στ’ τάξης.Λήψη αρχείου