Πληροφορίες για τα rapid test του Δήμου Κορυδαλλού

Στο παρακάτω συνημμένο μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα rapid test που γίνονται στο χώρου του δημαρχείου του Δήμου Κορυδαλλού, όταν αυτό χρειάζεται για την πρόληψη κατά της διασποράς του Covid-19 μέσα στην σχολική κοινότητα και αφορά μαθητές που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη σχετικής βεβαίωσης της Διεύθυνσης του σχολείου.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση