Ενημέρωση για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16313/ΓΔ4/10-2-2021 απόφαση του ΥΠΕΠΘ το σχολείο μας θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή 12/2/2021, την υλοποίηση αποκλειστικά σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όλα τα τμήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Webex.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι πληροφορίες σύνδεσης για την παρακολούθηση των μαθημάτων έχουν ήδη σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων και κηδεμόνων. Αν κάποιος δεν έχει λάβει το σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το σχολείο αύριο το πρωί.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενημερωτικό βίντεο για την χρήση της πλατφόρμας Webex.

Οδηγίες σύνδεσης στο WEBEX για μαθητές

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε και τον επόμενο ενημερωτικό οδηγό χρήσης.

Μικρός οδηγός σύνδεσης στο WEBEX για μαθητές

 

Ενημέρωση Μαθητών/τριών  και  Γονέων/Κηδεμόνων σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ, άρθρο 23) και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»).  Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα σας αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων και κηδεμόνων το παρακάτω συνημμένο έντυπο συναίνεσης για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας του/της Εκπαιδευτικού ή Μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (ΓΚΠΔ2016/679, άρθρο 9, Ευαίσθητα ΠΔ).
  2. Ο σύνδεσμος του προσωπικού «δωματίου» (personal meeting room) τηλεδιάσκεψης ή ο 9ψήφιος κωδικός – όταν πρόκειται για τηλεφωνική συμμετοχή –  που θα λάβουν οι μαθητές στις Ηλεκτρονικές Τάξεις τους, αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον/την Εκπαιδευτικό. Η αντιγραφή και διαμοίρασή τους σε άλλα άτομα είναι παράνομη και επισύρει  ποινικές κυρώσεις (ΓΚΠΔ2016/679, άρθρο 5 Ακεραιότητα & Εμπιστευτικότητα).Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση