Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας ότι, με βάση την υπ’αριθμ. Φ.20/57807/Δ1/18-5-20 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, θα πρέπει να διατηρηθούν όλα τα διδακτικά βιβλία των μαθητών για πιθανή χρήση τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2020-21.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

                              

Αφήστε μια απάντηση