Ενημέρωση για πρόωρη αποχώρηση τμημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι:

Την Πέμπτη  6/2/2020 και Παρασκευή 7/2/2020 οι εκπαιδευτικοί Εικαστικών έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν επιμορφωτική διημερίδα (Α.Π. 2373/Δ2/09-1-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ.), ως εκ τούτου:

  • Την Πέμπτη 6/2/2020 τα τμήματα Α1, Α2, Β1, Δ1 και Ε2 θα σχολάσουν μια ώρα νωρίτερα, δηλ. στις 12:25 και γι’ αυτό σας παρακαλούμε για την έγκαιρη παραλαβή των μαθητών από το σχολείο.
  • Την Παρασκευή 7/2/2020 τα τμήματα Β1, Β2 και Γ2 θα σχολάσουν μια ώρα νωρίτερα, δηλ. στις 12:25 και γι’ αυτό σας παρακαλούμε για την έγκαιρη παραλαβή των μαθητών από το σχολείο.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Αφήστε μια απάντηση