Γ1 Ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος 25/1/2019

Η ελληνική Βουλή με τον νόμο 3218/2004 καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων και με αφορμή το βιβλίο «Έρικα» προβληματιστήκαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, τον τρόπο με τον οποίο το μικρό και τυχαίο γίνεται μεγάλο, τις προκαταλήψεις και τις αντιφατικές πλευρές της ανθρώπινης φύσης.

Δύσκολα ερωτήματα, δύσκολες απαντήσεις! Ακόμα όμως και αν δεν παίρνουμε απαντήσεις, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να θέτουμε ερωτήματα…

Από τις ζωγραφιές και τα μηνύματα των μαθητών φάνηκε ότι τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μία συγκεκριμένη σκηνή του βιβλίου με την αντίστοιχη συνταρακτική φράση που τη συνόδευε: «Πηγαίνοντας προς τον θάνατο, η μητέρα μου με πέταξε πίσω στη ζωή».


Το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο μια υπόθεση καταστροφής. Είναι, κατά κύριο λόγο, μια υπόθεση ενός κόσμου παθητικότητας και αδράνειας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια υπόθεση εξαιρετικού θάρρους και γενναιότητας.

Η Έρικα κλείνει την ιστορία της με τα ακόλουθα λόγια: «Είπαν κάποτε πως ο λαός μου θα πλήθαινε όπως τ’ αστέρια στον ουρανό. Από το 1933 μέχρι το 1945 έξι εκατομμύρια από αυτά τ’ αστέρια έσβησαν για πάντα. Κάθε αστέρι κι ένας δικός μου που η ζωή του χάθηκε και το οικογενειακό του δέντρο ξεριζώθηκε. Σήμερα, το δικό μου δέντρο έχει και πάλι ρίζες».

Έρικα, 2015, Ruth Vander Zee, εκδ. Καλειδοσκόπιο, μτφρ. Μαρίζα Ντεκάστρο

Βάκη Παπακωστοπούλου, ΠΕ70

Ας γνωρίσουμε τον χώρο της Βιβλιοθήκης

Η πρώτη επίσκεψη στη Σχολική Βιβλιοθήκη ήταν «αναγνωριστική», αν και οι μαθητές άφησαν τα μηνύματά τους. Και κάπως έτσι το παιχνίδι … άρχισε!

Γνωρίσαμε τον χώρο, είδαμε πώς είναι τοποθετημένα τα βιβλία, μάθαμε τις υποχρεώσεις μας στον συγκεκριμένο χώρο και τους κανόνες που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και γενικά ανταλλάξαμε ιδέες για την καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Βάκη Παπακωστοπούλου ΠΕ70

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Βιβλιοθήκης

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολική Βιβλιοθήκη
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων συντάχθηκε σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α. Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σχολικής Μονάδας, απαντά στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και μπορεί να ανανεωθεί μερικώς ή στο σύνολό του, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, όπως αυτές θα εκτιμώνται και θα αναλύονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον/την υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Ο Κανονισμός αναρτάται σε εμφανές σημείο της Σχολικής Βιβλιοθήκης, στην ιστοσελίδα του σχολείου και αντίγραφό του διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας. Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι γονείς τους ενημερώνονται για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την με αριθμ. 21/23.03.18 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα «Ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης».

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι:

α) Η παροχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της σχολικής μονάδας ενός χώρου που επιτρέπει τη φυσική και διανοητική πρόσβαση στην πληροφόρηση και στον κόσμο των ιδεών.
β) Η υιοθέτηση των αρχών διακήρυξης της UNESCO/IFLA για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, με έμφαση σε αυτές που αναφέρονται στην ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στα μέσα, τις πηγές και τις υπηρεσίες μάθησης που προσφέρονται.
γ) Η καλλιέργεια μίας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος.
δ) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Για να πετύχει τα παραπάνω, η Σχολική Βιβλιοθήκη, μέσω του/της υπεύθυνου/ης, αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων, επιδιώκει:

1. Να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του εκπαιδευτικού έργου.
2. Να ενημερώσει τους χρήστες και να εμπλουτίσει τη συλλογής της Βιβλιοθήκης.
3. Να εξοικειώσει τους μαθητές/τριες με τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης.
4. Να συμβάλλει στη δικτύωση της Σχολικής Βιβλιοθήκης με άλλες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Γενικοί κανόνες

Ως χρήστες ορίζονται τα μέλη της σχολικής κοινότητας και συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες, το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, προς όφελος των οποίων λειτουργεί η Σχολική Βιβλιοθήκη. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Από τα μέλη της σχολικής κοινότητας οι μαθητές/τριες καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, έναντι των άλλων χρηστών, τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες τους.

Για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης εκδίδεται από τον/την υπεύθυνο/η κάρτα δανεισμού, μέσω της οποίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δανείζεται το υλικό.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική μόνο με την παρουσία του/της υπευθύνου/ης, που έχει οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες (εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου), οι οποίες αναρτώνται σε εμφανή σημεία του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει πρόσβαση στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός εκ των προτέρων, με συμπλήρωση σχετικού πλάνου, ώστε να μην υπάρχει σύμπτωση χρήσεων.
Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε εκπαιδευτικός που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη, είναι υπεύθυνος τόσο για τον χώρο όσο και για το υλικό της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες των βιβλίων μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει, όμως θα πρέπει με το τέλος της εργασίας τους να τοποθετήσουν τα βιβλία στα ράφια σύμφωνα με τον αναγραφόμενο αριθμό τους.
Στην περίπτωση που ο/η υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης βρίσκεται στον χώρο της βιβλιοθήκης, οι χρήστες δεν ξαναβάζουν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν στα τραπέζια του αναγνωστηρίου.

Ο χώρος της Σχολικής Βιβλιοθήκης παρέχει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες:
α) Αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, επιτραπέζιων παιχνιδιών για ανάγνωση, μελέτη, δανεισμό, παιχνίδι.
β) Παρακολούθηση ταινιών ή εκπαιδευτικών βίντεο.
γ) Χρήση του χώρου για διενέργεια δράσεων (εκπόνηση εργασίας στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, παιγνιώδεις δραστηριότητες μάθησης, δημιουργία εικαστικών έργων, παρουσίαση βιβλίων ή θεατρικών έργων, οργάνωση εκθέσεων, φιλοξενία συγγραφέων/εικονογράφων κλπ, σχεδιασμό θεματικού περιοδικού, σχολικής εφημερίδας, κόμικς κ.ά.).
δ) Πρόσβαση σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο, για διενέργεια έρευνας, μελέτης, αναζήτησης πληροφοριών και συνεργασίας με άλλα σχολεία στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχολείου.
ε) Φωτοτύπηση ελεγχόμενου αριθμού σελίδων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, από υλικό που ενδιαφέρει τα μέλη. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ολόκληρων έργων.

Ο δανεισμός, η παραγωγή φωτοαντιγράφων και η χρήση τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια καθώς και η πρόσβαση σε υπολογιστές πραγματοποιούνται μόνο με την παρουσία και την επίβλεψη του/της υπεύθυνου/ης της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ροφημάτων, εκτός νερού. Απαραίτητος επίσης είναι και ο σεβασμός στο υλικό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).

Κανόνες δανεισμού

Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα και για δανεισμό.

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της, εκτός από τα σπάνια βιβλία, το υλικό των σχολικών προγραμμάτων, τα CD, τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τα περιοδικά, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό. Το υλικό αυτό είναι αριθμημένο με κόκκινο χρώμα.

Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο τη φορά για διάστημα έως και δύο εβδομάδες.

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μια μόνο φορά για επιπλέον επτά (7) ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να φέρει το υλικό στη βιβλιοθήκη και να ζητάει την ανανέωση προσωπικά.

Υπάρχει ειδική Λίστα Αναμονής Εντύπου (που μπορούν τα μέλη να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο της βιβλιοθήκης), και θα συμπληρώνεται από όλους όσοι επιθυμούν βιβλία που προσωρινά λείπουν, επειδή τα έχει δανειστεί άλλο μέλος.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό κατεστραμμένο, υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμα βιβλία δεν έχουν το δικαίωμα άλλου δανεισμού.

Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του (δεν επιτρέπεται να το δώσει σε άλλους) και επιστρέφει το βιβλίο ο ίδιος, εκτός και αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και έχει συμφωνηθεί εξαρχής με τον/την υπεύθυνο/η άλλος τρόπος συναλλαγής.

Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού, αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού από τον/την υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης.

Ωράριο Βιβλιοθήκης για δανεισμό βιβλίων
Δευτέρα 10.00 – 10.45 π.μ.
Τετάρτη 11.45 – 12.25 π.μ.
Παρασκευή 10.00 – 10.45 π.μ.

 

Βάκη Παπακωστοπούλου ΠΕ70

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 11-09-2018

Σας ενημερώνουμε  ότι ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη  της νέας  σχολικής  χρονιάς  θα  πραγματοποιηθεί την
 Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα  8:50.  Αμέσως μετά οι μαθητές θα αποχωρήσουν.

Τα καλοκαιρινά λεξοπαιγνίδια της Δ΄τάξης (2017-2018)

Όπως αρχίσαμε πριν δύο χρόνια

έτσι και τελειώνουμε…

Η τέχνη του λόγου έγινε στην τάξη μας παιχνίδι, που το παίζουν όλα τα παιδιά. Η διασκέδαση μέσα από ένα ξεχείλισμα λέξεων και σκέψεων μεταβλήθηκε σε πνευματική δραστηριότητα, χαρά του λόγου και καλλιέργεια πνεύματος και δεξιοτήτων. Άλλωστε όσο η γλώσσα πλαταίνει, τόσο ξανοίγει ο νους.

Αν οι λέξεις έχουν κέφι

ζαβολιά τρελή μας γνέφει

πότε σαν λεξοβροχή

κι είν΄η σκέψη προσευχή

πότε σαν λεξοχαλάζι

χάρη παιχνιδιού και νάζι.

(Θέτη Χορτιάτη (2008), Λεξοχαρές και Λεξοπανηγύρια, εκδ. δια βίου)

 

Και τώρα η σειρά των μαθητών.

Συνθέτουν ένα καλοκαιρινό ποίημα χρησιμοποιώντας συνώνυμα της λέξης «γαλανός».

 

(Λάμπρος, Ματίνα, Νεφέλη Ζ., Κατερίνα, Γιώργος)

Μες στη γαλάζια θαλασσινή ομορφιά

βλέπω μια κοπέλα με ξανθά μαλλιά.

Τη ρωτάω ξαφνικά με περίεργη ματιά

«Προς τα πού είναι τα Ψαρά;»

Δε μιλάει, δε λαλάει

και κάθεται και με κοιτάει.

Μου απαντάν τα δελφίνια τα γαλαζωπά

με περηφάνια και χαρά.

Ακολούθα τον θαλασσή ουρανό

και πίστεψέ το στο λεπτό.

Ένας μπλε ήλιος θα εμφανιστεί

και τον δρόμο σου θα βρει.

 

Στο τέλος θα τον νιώσεις

τον αέρα τον απαλό

και το καλοκαίρι το κυανό.

Τα κοχύλια τα χρωματιστά

θα παίζουν με τα παιδιά.

Παγωτά θα τρώμε πολλά

και μπάνια θα κάνουμε αρκετά.

 

(Σοφία, Αποστόλης, Γεωργία, Λυδία Θ., Βασίλης)

Ήρθε το καλοκαιράκι

έλα, πάμε για μπανάκι

και η γαλάζια θαλασσίτσα

θα μας κάνει παρεΐτσα.

Και ο ήλιος ο λαμπρός

θα ΄ναι πάντα φωτεινός

πάνω στον μπλε ουρανό

που τον έχουμε σαν γιο.

 

Άντε, βάλε το μαγιό σου

το σιελ, το θαλασσινό σου,

για να πάμε παραλία

και να βρούμε την κυρία.

Πάμε για καμιά βουτίτσα,

για να νιώσουμε δροσίτσα

ήρθε πια το καλοκαίρι

καλοκαίρι, μεσημέρι!

 

(Αθηνά, Λυδία Σ., Κωνσταντίνος, Γιάννης, Ανδρεάνα)

Σε μια θάλασσα πλατιά

υπάρχει μια γαλάζια ακρογιαλιά.

Παίζουν εκεί παιδιά

πάνω στην χρυσή την αμμουδιά.

Ο θαλασσής ο ουρανός

που είναι σαν ωκεανός

είναι όμορφος πολύ

και τον αγαπάω σαν τρελή.

 

Έχω τυρκουάζ φουσκωτό

που μέσα στην αφρισμένη

μπλε θάλασσα

το βάζω εγώ.

 

Μπιτς βόλεϊ παίζω

και την μπάλα στέλνω

ψηλά στον ουρανό.

Βλέπω και τα πουλιά

που μοιάζουν σαν ζωγραφιά!

 

(Ηλέκτρα, Χρήστος, Μαρίνα, Φάνης)

Το καλοκαίρι έφτασε

και το σχολείο τέλειωσε

κι η θάλασσα μας περιμένει

γελαστή κι αγαπημένη.

Ο γαλανός ο ουρανός

γαλαζωπός και κυανός

κοιτάζει τα παιδιά στην παραλία

που παίζουν στην αμμουδιά με ησυχία.

 

Με τα κουβαδάκια τους τα μπλε

είναι πράγματι κομπλέ

βρήκανε δυο κοχύλια τυρκουάζ

και δυο βατραχάκια που κάνανε κουάξ.

Η πετσέτα η καθαρή

με περιμένει στεγνή.

Βρήκα μια παρεΐτσα

και παίξαμε με την μπαλίτσα.

 

(Βαγγέλης, Μαρία, Νεφέλη Ξ., Αλεξάνδρα, Ιάσονας)

Μες στον γαλάζιο ουρανό

σύννεφα πετάνε

και τα τυρκουάζ κύματα της θάλασσας

τη γη ακουμπάνε.

Από τη μια ο ήλιος με χτυπά

και από την άλλη η μπλε θάλασσα

με γαργαλά.

 

Στην ακτή

το θαλασσή χρώμα του νερού

λάμπει σαν διαμάντι.

Μα ο ήλιος από ψηλά

όλο γελά

και μου κλείνει το μάτι…

Βάκη Παπακωστοπούλου, ΠΕ70

 

 

 

 

«Έλα στη θέση μου» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

http://www.vimanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=28608:l—r—&catid=31:2014-05-27-08-58-16&Itemid=163

Εκδήλωση με τίτλο «Έλα στη θέση μου» διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σε συνεργασία με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων την Πέμπτη 31 Μαΐου, στις 20:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλέ.

«Μια στιγμή … για πάντα!»

Η Δ΄τάξη και η Στ΄τάξη του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2017-2018 συμμετείχαν στη δράση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου «Γιορτές λουλουδιών και πρασίνου», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, την ΠΕΕΚΠΕ Ηπείρου και το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών. Η εν λόγω δράση εμπλουτίστηκε και με άλλες δραστηριότητες που αφορούσαν την ανακύκλωση, την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την ανάληψη πρωτοβουλιών ως ενεργοί πολίτες, αρχικά στον χώρο του σχολείου μας και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.


Η χθεσινή ημέρα (18/05/2018) όμως – ένα εορταστικό κλείσιμο του προγράμματός μας – είχε το δικό της σύνθημα, γιατί εκτός από λουλούδια «φυτέψαμε» και ιδέες. «Μια στιγμή … για πάντα» έγινε το σύνθημα της χρονιάς! Μια στιγμή ήταν αρκετή, για να γνωριστούμε και αυτό θα κρατήσει για πάντα! Μια στιγμή φυτέψαμε όμορφα λουλούδια και η ιδέα μας μοιράστηκε σε όλο το σχολείο! Μια στιγμή βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον και αυτό το όμορφο συναίσθημα θα μείνει για πάντα μέσα μας. Μια στιγμή είναι αρκετή, για να ομορφύνει τη ζωή μας για πάντα!


Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που μας βοήθησαν (δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα είχε και αρκετό σκάψιμο, βάψιμο και κουβάλημα) και ιδιαίτερα τον Διευθυντή μας κ. Παύλο Ράπτη και τον αγαπημένο μου συνάδελφο Σπύρο Ζήκο, με τον οποίο εκπονήσαμε το πρόγραμμα.

Δε θα παραλείψω να αναφέρω και την πολύτιμη συνδρομή του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας και ιδιαίτερα την ανεκτίμητη βοήθεια της Προέδρου του Συλλόγου κας Σόφης Τζιάλλα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα παιδιά μας με τις καταπληκτικές τους ιδέες και τη μαγική συνεργασία μας.


Τίποτα πλέον δεν μπορεί να μας χωρίσει, 
τόση αγάπη πώς αλήθεια μπορεί να σβήσει!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!

Βάκη Παπακωστοπούλου ΠΕ70

Συμμετοχή σε ημερίδα

Το  16ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων βγαίνει «από το τούνελ της σιωπής»

και με τη δύναμη της μουσικής αποκτά φωνή.

Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ως ομάδα, θα πρέπει πρώτα να αισθανθούμε ότι είμαστε ομάδα…

Γι΄αυτό βγαίνουμε από τον χώρο του σχολείου με μια  ισορροπημένη «περιέργεια», που οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση των άλλων, αξιοποιώντας γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία (Bellet,Maloney, 1991, Eisenberg, 2002) και επιχειρούμε να ανακαλύψουμε την τέχνη των διαπροσωπικών σχέσεων, που είναι, σε μεγάλο βαθμό, η δεξιότητα χειρισμού των συναισθημάτων των δικών μας και των άλλων.

 

Τραγουδάει η παιδική χορωδία του 16ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων

Λαμπρίδη Νίκη-Ειρήνη: Καθηγήτρια μουσικής

Στο πιάνο η κα Ζαρκάδα Μαρία

Βάκη Παπακωστοπούλου ΠΕ70

                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές για την  Α΄ Τάξη θα γίνουν από την 2η μέχρι και την 18η Μαΐου 2018 και ώρες 08.15΄- 12.15΄, με αίτηση των γονέων.

Εγγράφονται όσοι(-ες) γεννήθηκαν το έτος 2012 με τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του

Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ, εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή μισθωτήριο συμβόλαιο)

  1. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί από το σχολείο.

 

 

Ιωάννινα, 27  Απριλίου 2018

 

Ο  Διευθυντής

 

 

Παύλος  Ράπτης

Τα όρια της σχολικής  περιφέρειας του σχολείου μας είναι εμφανή στο συνημμένο αρχείο

ΣΠ_16_ΔΣ_19_ΝΓ