Κανονισμός λειτουργίας λόγω ειδικών συνθηκών Covid-19

1. Προσέλευση μαθητών

  • Οι μαθητές θα παραδίδονται από τους γονείς τους στις δύο εξωτερικές εισόδους του σχολείου (Γούδα, Β. Ηπείρου) στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς από 8:00 -8:15 π.μ.
  • Η είσοδος στο σχολείο επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό και στους μαθητές του σχολείου.
  • Δεν θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος.

2. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

  • Θα ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 1ου υποτμήματος θα έχουν την πρώτη μέρα τα μαθήματα της Δευτέρας, του 2ου υποτμήματος τα μαθήματα της Τρίτης κλπ.
  • Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα δικά τους και μόνο αντικείμενα (μολύβια, μαρκαδόρο για πίνακα κλπ)
  • Θα έχουν τα προσωπικά τους αντισηπτικά μαντίλια.
  • Δεν θα αφήνουν κανένα αντικείμενο κάτω από τα θρανία όπως και στα ράφια των τάξεων.

3. Διάλειμμα

  • Οι μαθητές οφείλουν να έχουν το κολατσιό και το νερό τους από το σπίτι, γιατί το κυλικείο δε λειτουργεί.

4. Αποχώρηση μαθητών (13.15)

  • Προβλέπεται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και θα παραδίδονται στους γονείς στις εξόδους του σχολείου από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.