Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην e-class

Σε πολλά blogs σχολείων έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πολύ κατατοπιστικές είναι οι οδηγίες του συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Ηπείρου κου Αθανασίου Μπασούνα (7gym-ioann.ioa.sch.gr), , οι οποίες, αν και αναφέρονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους μαθητές μας.