Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr).
Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η τηλεκπαίδευση, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα.
Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
Οδηγίες για την εγγραφή παρέχονται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/help/

  • Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  • Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.

Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας να εγγραφούν (έως 30 Μαρτίου 2020) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  και να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάποιοι μαθητές έχουν ήδη κάνει εγγραφή, οπότε δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Παύλος Ράπτης