Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές για την  Α΄ Τάξη θα γίνουν από την 6η μέχρι και την 20η Μαΐου 2019 και ώρες 08.15΄- 12.15΄, με αίτηση των γονέων.

Εγγράφονται όσοι(-ες) γεννήθηκαν το έτος 2013 με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ, εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή μισθωτήριο συμβόλαιο)
  4. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί από το σχολείο.

Ιωάννινα, 15  Απριλίου 2019

Ο  Διευθυντής

Παύλος  Ράπτης

https://blogs.sch.gr/16dimioa/files/2019/04/ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής-στην-Α-Δημοτικού_2019.pdf