Η βιβλιοθήκη μας απέκτησε και όνομα!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της σχολικής μονάδας μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς δημιούργησαν στο πλαίσιο παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων αφίσα με θέμα τη βιβλιοθήκη.

Βάκη Παπακωστοπούλου ΠΕ 70