Ενημέρωση Γονέων – Παράδοση Ελέγχων

Οι ενημερώσεις των γονέων/κηδεμόνων θα γίνονται σε δύο μέρες κάθε μήνα  και κάθε φορά στις 13:20.  Τη μία μέρα για τους μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων και την άλλη για τους μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεων. Το πρόγραμμα συναντήσεων με τους γονείς για ενημέρωση και επίδοση βαθμολογίας για το Δ. Έτος 2018-2019 έχει ως ακολούθως:

ΤΑΞΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Α, Β, Γ Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

Δ, Ε, ΣΤ Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Παρασκευή 14 Ιουνίου  2019 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ