Εκπαιδευτικοί

Το προσωπικό του Σχολείου μας 2021 – 2022

Διευθυντής:
Α Τάξη
Β Τάξη
Γ Τάξη
Δ Τάξη
Ε Τάξη
ΣΤ Τάξη
Ολοήμερο
Φυσικής Αγωγής
Αγγλικά
Γαλλικά
Πληροφορική

Τα στοιχεία των εκπαιδευτικών του σχολείου θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου