ΑΝΑΣΤΑΣΗ- Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΣΧΑ! ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ!

Πάσχα γιορτάζουμε και χαιρόμαστε!

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δείτε! Ο Τάφος άδειος! Αυτός που ζητείτε αναστήθηκε!  Δεν είναι εδώ! Τρέξτε και κηρύξετε στον κόσμο ότι Ανέστη ο Κύριος!»

Φως Χριστού φαίνει πάσι!

…ακόμη και στον Άδη!

Πάσχα: Πέρασμα από τον κόσμο του θανάτου στην χαρά της Ζωής!