ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 16ου ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Νερατζιωτίσσης (μονά), Κρήτης (από Νερατζιωτίσσης ως Μεσολογγίου μονά ζυγά), Μεσολογγίου ως Ρ. Φεραίου (μονά-ζυγά), Μεσολογγίου από Ρ.Φεραίου ως Θεμιστοκλέους μονά ζυγά 9° Δημ.Σχολ., X. Τρικούπη (μονά-ζυγά), Θεμιστοκλέους (μονά), Νερατζιωτίσσης (μονά), Λέκκα, Θησέως (ζυγά), Διονύσου (ζυγά), Αγίου Κωνσταντίνου (μονά), Ιερού Λόχου (ζυγά), Βυζαντίου (ζυγά), Μαραθωνομάχων (ζυγά), Παιδείας (μονά – τα ζυγά στο 5° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου ), Ολυμπίας (ζυγά το 28 και 30 και από το 29 και κάτω στο 5° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου), Δαρδανελλίων (μονά – τα ζυγά στο 5° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου), Νερατζιωτίσσης (μονά).