ΑΛΛΑΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Η 2η Ξένη Γλώσσα που διδάσκεται στα Γυμνάσια που θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του Σχολείου μας, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, είναι Γαλλικά- Γερμανικά.
Το Σχολείο κατά την εγγραφή των αποφοίτων στα Γυμνάσια ενημερώνει για τη 2η Ξένη Γλώσσα που έχει διδαχθεί κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό.
Κατ’ εξαίρεση οι Γονείς/Κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου τη 2η Ξένη Γλώσσα (σε σχέση με αυτή που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο) δύνανται να υποβάλουν σχετική, αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τις 4 Ιουνίου 2021 στο Σχολείο μας. Η αίτηση θα επισυναφθεί στον Τίτλο Σπουδών που θα αποσταλεί στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών. Υπόδειγμα της αίτησης υπάρχει στην παρούσα ανάρτηση και πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη και σε μορφή pdf.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.