ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019, στις 13:20 θα πραγματοποιηθεί η τριμηνιαία ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων με παράλληλη επίδοση της βαθμολογίας α΄ τριμήνου. Η ενημέρωση θα γίνεται στην :
Αίθουσα 1 : Μ. Καράμπελα (Α΄1) – Ε. Σταυριανού
Αίθουσα 2 : Ε. Καραποστόλη (Α΄2) – Α. Ρακοβίτη (Β΄2)
Αίθουσα 3 : Α. Μειντάνη (Γ΄2) – Σ. Γκίζας (Β΄1)
Αίθουσες 4-5-6 : Μ. Σάββα (Ολοήμερο- Ε΄1/Ε΄2: Κ.Π.Α. – Δ΄1/Γ΄2:ΕΖ) – Θ. Χρυσανθοπούλου (Γαλλικά)- Β. Κλεισιάρη (Ολοήμερο –ΣΤ΄1/ΣΤ΄2 : ΚΠΑ-Α΄1/Β΄1/Β΄2:ΕΖ) – Δ. Σιάτης (Φ.Α. : Α΄2-Α΄1-Β΄1-Β΄2-ΣΤ΄2)
Αίθουσα 7 : Ε. Μεσσήνη (Γ΄1)

Αίθουσα 8 : Α. Καραμεσάλη (ΣΤ΄1)

Αίθουσα 9 : Σ. Κασσή (ΣΤ΄2 )
Αίθουσα 10 : Κ. Χατζηαγγελάκη (Δ΄1)

Αίθουσα 11 : Α. Τσιούγκου (Δ΄2)

Αίθουσα 12 : Μ. Αρκουδέα (Ε΄1)

Αίθουσα 13 : Ν. Σιαφλέκης (Ε΄2)
Γραφείο Συλλ. Διδ/ντων : Α. Τσώκου (Φ.Α. : Β΄1-Γ΄-Δ΄-Ε΄1-ΣΤ΄)- Κ. Παπαδοπούλου ( Αγγλικών : Γ΄2 – Δ΄-Ε΄- ΣΤ΄)
Αίθουσα Η/Υ : Α. Δήμου (ΤΕ)
Ενημέρωση από τους/τις εκπαιδευτικούς που την ημέρα αυτή διδάσκουν σε άλλα Σχολεία: Α. Μαθιουδάκη (ΤΠΕ κάθε Παρασκευή )- Μ. Ραπανάκη (Εικαστικά : Β΄1-Β΄2-Ε΄1-Α΄2-Δ΄2 κάθε Τετάρτη) – Μ. Ασπρούκου (Μουσικής κάθε Παρασκευή)- Ε. Παπαρρινοπούλου (Αγγλικά : Α΄-Β-΄Γ΄1 κάθε Πέμπτη) -Ε. Μπακής (Φ.Α. : Β΄1-Β΄2-Γ΄1-Γ΄2-Δ΄2 κάθε Πέμπτη) τις ημέρες που αναγράφονται.
Τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήμερο παρακολουθούν το πρόγραμμα κανονικά. Στο τέλος της ενημέρωσης οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορεί να τα παραλαμβάνουν από τους Διδάσκοντες του Ολοήμερου.
Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι προόδου δίνονται σε Γονείς/Κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα που έχουν ορίσει οι ίδιοι σε επικοινωνία με το Σχολείο και σε καμία περίπτωση στους μαθητές. Οι Γονείς/ Κηδεμόνες έχουν την ευθύνη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον σχολικό χώρο.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.