ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Το σχολικό έτος θα λήξει την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμηνιαία/ετήσια ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων με παράλληλη επίδοση της βαθμολογίας γ΄ τριμήνου και Τίτλων Προόδου/Σπουδών από 08:30 (εκτός Α΄1 : 08:15 – Γ΄2 : 09:30).
Ισόγειο
1) Αίθουσα 1 : 08:15 Κ. Δουρούκας (Α΄1) – Ε. Τσουμάνη (Αγγλικά Α΄-Β΄-Γ΄1)
2) Αίθουσα 2 : Α. Ρακοβίτη (Α΄2) – Μ. Σκούρα (Εικαστικά)
3) Αίθουσα 3 : 09:30 Α. Τσιούγκου (Γ΄2) – Β. Καραγκούνη (Θ.Α.)
4) Αίθουσα 4 : Ε. Καραποστόλη (Β΄1)
5) Αίθουσα 5 : Λ. Κουτσαμπασοπούλου (Συμπλήρωση ωρών)
6) Αίθουσα 6 : Ε. Μεσσήνη (Β΄2)
7) Αίθουσα 7 : Κ. Χατζηαγγελάκη (Γ΄1)
Α΄ όροφος
8) Αίθουσα 8 : Μ. Αρκουδέα (ΣΤ΄1) – Κ. Κορδαλή (ΠΣ)
9) Αίθουσα 9 : Ν. Σιαφλέκης (ΣΤ΄2 ) – Μ. Καράμπελα (Π.Σ.)
10) Αίθουσα 10 : Ε. Οικονόμου (Δ΄1) – Μ. Ασπρούκου (Μουσικής)
11) Αίθουσα 11 : Α. Μειντάνη (Δ΄2)
Θ. Ξανθόπουλος (Ολοήμερο/Κ.Π.Α. : Ε΄1-ΣΤ΄1-ΣΤ2΄/Γεωγραφία : Ε΄2/Ε.Ζ. : Β΄1-Γ΄1 )
12) Αίθουσα 12 : Α. Καραμεσάλη (Ε΄1) – Κ. Μακρογκίκα (Γαλλικά)-ΕΖ : Β΄1-Ε΄2
13) Αίθουσα 13 : Σ. Κασσή (Ε΄2)
14) Αίθουσα Συλλόγου Διδ/ντων : Α.Τσώκου (Φ.Α. : Β΄1-Γ΄-Δ΄-Ε΄1-ΣΤ΄)
Κ. Παπαδοπούλου ( Αγγλικών : Γ΄2 – Δ΄-Ε΄- ΣΤ΄)
15) Αίθουσα Η/Υ : Α. Μαθιουδάκη (ΤΠΕ ) – Α. Δήμου (ΤΕ)
Υπενθυμίζεται ότι οι Έλεγχοι προόδου/ Τίτλοι Προόδου/Σπουδών δίνονται σε Γονείς/Κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα που έχουν ορίσει οι ίδιοι σε επικοινωνία με το Σχολείο και σε καμία περίπτωση στους μαθητές/τριες.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.