ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, στις 13:20 θα πραγματοποιηθεί η τριμηνιαία ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων με παράλληλη επίδοση της βαθμολογίας α΄ τριμήνου. Η ενημέρωση θα γίνεται στην :
Αίθουσα 1 : Σ. Γκίζας (Α΄1)- Ε. Τσουμάνη (Αγγλικά Α΄-Β΄-Γ΄1)
Αίθουσα 2 : Α. Ρακοβίτη (Α΄2)- Ε. Μεσσήνη (Β΄2)
Αίθουσα 3 : Κ. Χατζηαγγελάκη (Γ΄1) –Α. Κόφκελης (Β΄1)
Αίθουσες 4-5-6 : Θ. Ξανθόπουλος (Ολοήμερο-Κ.Π.Α. : (Ε΄1-ΣΤ΄1-ΣΤ΄/Ε.Ζ. : Β΄1-Γ΄1) –Μ. Σκούρα (Εικαστικά) –Λ. Κουτσαμπασοπούλου-Κ. Μακρογκίκα (Γαλλικά)
Αίθουσα 7 : Α. Τσιούγκου (Γ΄2)

Αίθουσα 8 : Μ. Αρκουδέα ΣΤ΄1

Αίθουσα 9 : Ν. Σιαφλέκης (ΣΤ΄1 ) – Κ. Κορδαλή (ΠΣ)
Αίθουσα 10 : Ε. Οικονόμου (Δ΄1)

Αίθουσα 11 : Δ. Βουκελάτου (Δ΄2)

Αίθουσα 12 : Α. Καραμεσάλη (Ε΄1)

Αίθουσα 13 : Σ. Κασσή (Ε΄2)
Αίθουσα Συλλόγου Διδασκόντων : Κ. Παπαδοπούλου ( Αγγλικών : Γ΄2 – Δ΄-Ε΄- ΣΤ΄)- Α. Τσώκου (Φ.Α. : Β΄1-Γ΄-Δ΄-Ε΄1-ΣΤ΄)
Αίθουσα Η/Υ : Α. Δήμου (ΤΕ) – Α. Μαθιουδάκη (ΤΠΕ )
Ενημέρωση από τους/τις : Ι. Δημητράκη (Φ.Α : Τετάρτη-Παρασκευή) – Δ. Σιάτη ( Φ.Α.: Δευτέρα –Τρίτη), – Μ. Ασπρούκου (Μουσικής) τις αντίστοιχες ημέρες που διδάσκουν στο Σχολείο.
Τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήμερο παρακολουθούν το πρόγραμμα κανονικά. Στο τέλος της ενημέρωσης οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορεί να τα παραλαμβάνουν από τους Διδάσκοντες του Ολοήμερου.
Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι προόδου δίνονται σε Γονείς/Κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα που έχουν ορίσει οι ίδιοι σε επικοινωνία με το Σχολείο και σε καμία περίπτωση στους μαθητές. Οι Γονείς/ Κηδεμόνες έχουν την ευθύνη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον σχολικό χώρο.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.