ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ολοκληρώθηκε η χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ Τάξης του Σχολείου στα Γυμνάσια (1ο-3ο-6ο Αμαρουσίου) για το σχολικό έτος 2018-19. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία βάσει των αποδεικτικών διεύθυνσης κατοικίας που υπέβαλαν οι Γονείς/Κηδεμόνες. Η διαδικασία προσεχώς περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1) Το Σχολείο μας θα εγγράψει τους/τις μαθητές/τριες στα αντίστοιχα Γυμνάσια στις 15-6-2018.
2) Κατά το διάστημα Απριλίου-Μαίου τα παιδιά θα ενημερώνονται για τις προσκλήσεις συμμετοχής στην επιλογή των Πειραματικών, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.
3) Αν κάποιος μαθητής/τρια επιλεγεί στα παραπάνω Γυμνάσια, απευθύνεται στο Γυμνάσιο εγγραφής (1ο-3ο-6ο) για μετεγγραφή.
4) Αν κάποιος Γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί μετεγγραφή για άλλο Γυμνάσιο, απευθύνεται στο Γυμνάσιο εγγραφής (1ο-3ο-6ο) από 16-6-2018 και υποβάλλει αίτηση.
5) Αν δεν υπάρχει επιθυμία μετεγγραφής, δε χρειάζεται καμιά άλλη ενέργεια από τους Γονείς/Κηδεμόνες και τα παιδιά ξεκινούν τη φοίτηση από 11-9-2018.
Ευχόμαστε καλή φοίτηση με υγεία και καλή πρόοδο.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.