Θέμα Χημείας

Σήμερα, Τρίτη, 6-2-2018, οι μαθητές/τριες της Ε΄- ΣΤ΄ Τάξης συμμετείχαν στην εκπαιδευτική, διαδραστική παράσταση « Θέμα Χημείας». Η παράσταση συνδέει ολιστικά τις φυσικές επιστήμες με το θέατρο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Αποτελείται από βιωματικές δραστηριότητες, πειράματα χημείας, θεατρικό έργο και συζήτηση με τους μαθητές. Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου, ενώ προσαρμόζεται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα. Τα παιδιά μελετούν την επίδραση της πίεσης τόσο σε επίπεδο φυσικών επιστημών όσο και ανθρωπίνων σχέσεων, γνωρίζουν τα χημικά στοιχεία και τις χημικές αντιδράσεις μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.
Σωματοποιούν τον τρόπο κίνησης των σωματιδίων στις φυσικές καταστάσεις της ύλης (στερεό, υγρό, αέριο) και τον προσομοιάζουν με στοιχεία της φύσης: ανθρώπινους χαρακτήρες, κινήσεις ζώων.
Γνωρίζουν τα χημικά στοιχεία και τις χημικές αντιδράσεις συμμετέχοντας σε παιχνίδια-δράσεις που συντονίζονται από τους ηθοποιούς-εμψυχωτές.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.