ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, στις 13:15 θα πραγματοποιηθεί η τριμηνιαία ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων με παράλληλη επίδοση της βαθμολογίας α΄ τριμήνου. Η ενημέρωση θα γίνεται στην :

Αίθουσα 1: Σ. Γκίζας (Α΄1)
Αίθουσα 2: Σ. Κασσή (Α΄2)
Αίθουσα 3: Ν. Σιαφλέκης (Γ΄1) – Α. Μειντάνη (Β΄1)
Αίθουσα 7:Κ. Χατζηαγγελάκη (Γ΄2)- Ε. Μεσσήνη (Β΄2)
Αίθουσες 4-5-6 : Α. Μαθιουδάκη (ΤΠΕ)
Ε. Παπαρρινοπούλου (Αγγλικά : Α΄-Β΄-Γ΄1)
Α. Τσώκου (Φ.Α. : Β΄1-Γ΄-Δ΄-Ε΄1-ΣΤ΄)-Α. Αποστόλου (Εικαστικά: Α΄1-Β΄2)
Αίθουσα 8 : Μ. Αρκουδέα ΣΤ΄2
Αίθουσα 9 : Α. Καραμεσάλη ΣΤ΄1
Ι. Πουλή Γαλλικά (Ε΄1-Ε΄2-ΣΤ΄2)
Αίθουσα 10: Ε. Καραποστόλη Δ΄1 -Μ. Ασπρούκου ( Μουσικής )
Αίθουσα 11: Α. Ρουτζούνη Δ΄2- Γ. Σαπουνάς ( Εικαστικά)
Αίθουσα 12: Α. Τσιούγκου Ε΄1
Αίθουσα 13 : Ε. Οικονόμου Ε΄2 – Ε. Ασημοπούλου ( Π.Σ.)
Αίθουσα Η/Υ : Α. Δήμου (ΤΕ)
Κ. Παπαδοπούλου ( Αγγλικών : Γ΄2-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄)

Ενημέρωση από τους/τις : Λ. Δαμιανίδου (Γερμανικά: ΣΤ΄ ημέρα Πέμπτη) – Ε. Ράλλιου (Γαλλικά: ΣΤ1΄ ημέρα Πέμπτη)- Β. Χριστόπουλο (Θ.Α. : ημέρα Τετάρτη)-Μ. Παππά (Φ.Α.: Α-Β΄2-Ε΄2 ημέρα Πέμπτη-Παρασκευή) τις αντίστοιχες ημέρες που διδάσκουν στο Σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι προόδου δίνονται σε Γονείς/Κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα που έχουν ορίσει οι ίδιοι σε επικοινωνία με το Σχολείο και σε καμία περίπτωση στους μαθητές. Οι Γονείς/ Κηδεμόνες έχουν την ευθύνη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολικό χώρο.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.