ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ενημερωτικό δελτίο για τους γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής για τη σχολική χρονιά 2016-17 θα διενεργήσει Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής που θα περιλαμβάνει απλή οδοντιατρική εξέταση των μαθητών της Α’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Η εξέταση θα γίνει χωρίς τη χρήση οδοντιατρικών εργαλείων αλλά μόνο με ξύλινα γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης.
Με το πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές/τριες της Α’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου σας, για έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη στοματική τους κοιλότητα και άμεση γραπτή ενημέρωση των κηδεμόνων τους.
Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λάβει μέρος το παιδί σας στην εξέταση, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον/τη δάσκαλο/α της τάξης, ώστε να εξαιρεθεί το παιδί σας από τον προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο.

Η εξέταση θα γίνει τη Δευτέρα, 28-11-2016.
Παρακαλούμε σημειώστε αν επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας σε αυτή. Σε περίπτωση θετικής γνώμης παρακαλούμε την ημέρα εκείνη ο μαθητής/τρια να έχει μαζί του το βιβλιάριο υγείας του (βιβλιάριο εμβολίων).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ : ……………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ………………………………………………………………….
ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : ………………………………………… (γράψτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ : …………………………………………………………………………………………………

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.