Α΄ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η πρώτη ενημέρωση του σχολικού έτους Γονέων/Κηδεμόνων από τους διδάσκοντες θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
6 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00 για Γ΄ ΤΑΞΗ
7 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00 για Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ – 18:30 για Β΄

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.