Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ενόψει της δημιουργίας των τμημάτων της β΄ ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2015-16 θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1) Ενημέρωση των μαθητών/τριών της Δ΄ Τάξης από τις εκπαιδευτικούς, Ι. Πουλή (Γαλλικών) και Χ. Ντρουμπογιάννη (Γερμανικών).
2) Επίδοση γραπτών επιστολών των Σχολικών Συμβούλων Γαλλικών και Γερμανικών στους Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης, για τη χρησιμότητα της κάθε γλώσσας.
3) Συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων των Γονέων/Κηδεμόνων των μαθητών της Δ΄ τάξης για την επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας ως 5-6-2015.
Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ή τμήματος που συγκροτείται από μαθητές δύο ή περισσότερων τμημάτων είναι 12 μαθητές.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.
Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής, πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.