ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2015-16 πραγματοποιούνται από 2 έως 19 Ιουνίου 2015 (καθημερινά 09:00-13:00) .
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών/τριών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων).

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τίτλος ιδιοκτησίας, μισθωτήριο κατοικίας) από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του Σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Κάθε δημόσιο, Δημοτικό Σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ΄ αυτό φοιτούν οι μαθητές/τριες που διαμένουν σ΄αυτήν την περιφέρεια.
δ. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

ε. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.).
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού (το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων).

Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥΜ μπορεί να γίνει δωρεάν στο Σταθμό προστασίας μάνας και παιδιού-ΠΕΔΥ, Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι. Πληροφορίες 2106200322.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.