ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.10 – 18.10 ΡΥΘΜΙΚΗ νήπια-Α’- Β’-Γ’ (κορίτσια)

18.10 -19.10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΥΜΝ. Α’-Β’-Γ’ (αγόρια-κορίτσια/ στρώματα)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.10-18.10 ΡΥΘΜΙΚΗ νήπια-Α’- Β’-Γ’(κορίτσια)

18.10-19.10 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Α’-Β’-Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18.10-19.10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δ’-Ε’-ΣΤ’-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(αγόρια – κορίτσια/ στρώματα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.15-17.15 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Δ’-Ε’-ΣΤ’-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

17.15-18.15 ΡΥΘΜΙΚΗ Γ’- Δ’-Ε’-ΣΤ’-ΓΥΜΝΑΣΙΟ(κορίτσια)

18.15-19.15 ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝ. Δ’-Ε’-ΣΤ’-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(αγόρια- κορίτσια/στρώματα)

Η ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.