ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
στ. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.

ζ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Σύμφωνα με την Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών υγείας για τις εγγραφές των μαθητών.
Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου ή στο τηλ. 2108066515.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.