ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Κωνσταντίνος Δουρούκας, Διευθυντής – βιογραφικό

Αλεξάνδρα Τσώκου,Υποδιευθύντρια Α΄ Καθηγήτρια Φ.Α.

Σωκράτης Γκίζας, Δάσκαλος Α΄1 Τάξη

Αποστολία Ρακοβίτη, Δασκάλα Α΄2 Τάξη

Ειρήνη Καραποστόλη, Δασκάλα Β΄1 Τάξη

Ειρήνη Μεσσήνη, Δασκάλα Β΄2 Τάξη

Κωνσταντίνα Χατζηαγγελάκη, Δασκάλα Γ΄1 Τάξη

Αθανασία Τσιούγκου, Δασκάλα Γ΄1 Τάξη

Ευαγγελή Οικονόμου, Δασκάλα Δ΄1 Τάξη

Αθηνά Μειντάνη, Δασκάλα Δ΄2 Τάξη

Σπυριδούλα Κασσή,Υποδιευθύντρια Β΄, Δασκάλα Ε΄1 Τάξη

Ανδριάνα Καραμεσάλη, Δασκάλα Ε΄2 Τάξη

Μελπομένη Αρκουδέα, Δασκάλα ΣΤ΄1 Τάξη

Νίκος Σιαφλέκης, Δάσκαλος ΣΤ΄2 Τάξη

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών, (Γ2-Δ1-Δ2-Ε1-Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2)

Ευδοκία Τσουμάνη, Καθηγήτρια Αγγλικών, (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1)

Βασιλική Καραγκούνη, Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής

Δημήτρης Σιατής, Καθηγητής Φ.Α.

Γιάννης Δημητράκης, Καθηγητής Φ.Α.

Αικατερίνη Μακρογκίκα, Καθηγήτρια Γαλλικών

Λεμονιά Σκούρα, Καθηγήτρια Εικαστικών

Μαρία Ασπρούκου, Καθηγήτρια Μουσικής

Αντωνία Μαθιουδάκη, καθηγήτρια ΤΠΕ

Αικατερίνη Δήμου, Δασκάλα ΤΕ

Θεόδωρος Ξανθόπουλος, Δάσκαλος Ολοήμερου

Αικατερίνη Κορδαλή, Δασκάλα ΠΣ

Ευαγγελία Κουτσαμπασοπούλου, Δασκάλα, συμπλήρωση ωρών

Μαρία Καράμπελα, Δασκάλα ΠΣ

Βασιλική Γεωργίου, Ψυχολόγος