ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε’

Μίγματα
2 Ενότητα φως, πείραμα σκιές
3 Φως, διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή σώματα
4 Η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός
5 Φυσική: Θερμότητα – Θερμοκρασία
6 Το ταξίδι του νερού
7 Μέτρηση όγκου με ογκομετρικό κύλινδρο
8 Μέτρηση μάζας με ηλεκτρονικό ζυγό
9 Πείραματα για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός
10 Παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα με σόδα και λεμόνι
11 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά